Press och Nyheter

Följ det senaste från Teqt Group

Högmora förskola, Farsta

Objektet avser nybyggnad av en förskola i två plan med tillhörande skolgård. Förskolan innehåller åtta avdelningar med tillagningskök, teknik- och personalutrymmen.

Läs mer »

Kv Sävlången, Årsta

Projektet avser nyproduktion av flerbostadshus uppdelat på två hybridhus (punkthus plus lamell) som innehåller 160 lägenheter och en förskola med 4
avdelningar.

Läs mer »