window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-V8TGYRSXH5');

Gröna tak

Välkommen till Arena Tak – din expert inom hållbara taklösningar i Mälardalen. I en tid där hållbarhet och miljömedvetenhet står i centrum utforskar allt fler alternativ till traditionella tak. Gröna tak, med sina många fördelar, har blivit ett populärt val för dem som söker både estetik och funktionalitet. Låt oss presentera dig för detta gröna alternativ och varför Arena Tak är rätt partner för ditt nästa takprojekt.

Vad är gröna tak?

Gröna tak, även kända som levande tak, representerar en innovativ lösning inom byggbranschen som kombinerar natur och arkitektur. Det handlar om att beklädda takytan med växtlighet, alltifrån gräs och blommor till buskar och småträd. Denna vegetation placeras över en skyddande membran som ser till att byggnaden förblir tät. Resultatet är inte bara estetiskt tilltalande utan bidrar också till en rad praktiska och miljömässiga fördelar. Gröna tak kan implementeras på både nya byggnader och som en del av renoveringsprojekt på äldre byggnader, vilket ger dem en bred tillämpning i dagens urbana landskap. Med rätt planering och genomförande kan ett grönt tak bli en verklig tillgång för både byggnaden och dess omgivning.

Fördelar med gröna tak

Att investera i ett grönt tak kommer med en mängd fördelar som sträcker sig bortom det rent estetiska. Här är några av de mest framstående fördelarna:
Ekologiska fördelar: Gröna tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden i stadsområdena. De ger ett hem för insekter, fåglar och andra smådjur, vilket i sin tur hjälper till att skapa ett mer balanserat ekosystem.
Energi- och kostnadsbesparing: Tack vare den isolerande effekten av vegetationen, kan gröna tak hjälpa till att hålla byggnaden svalare under sommaren och varmare under vintern. Detta minskar behovet av uppvärmning och kylning, vilket leder till lägre energikostnader.
Förlängd livslängd för taket: Eftersom vegetationen skyddar takmembranet från UV-strålning och mekaniska skador, kan livslängden på ett grönt tak vara dubbelt så lång som ett traditionellt tak.
Hantering av regnvatten: Gröna tak kan absorbera och fördröja avrinning av regnvatten, vilket minskar risken för översvämningar och avlastar avloppssystemet.
Luftkvalitet: Växterna på ett grönt tak kan filtrera och rena luften från skadliga föroreningar, vilket bidrar till en bättre luftkvalitet runt byggnaden.
Estetiska och arkitektoniska fördelar: Förutom de praktiska fördelarna kan ett grönt tak också förbättra byggnadens estetiska värde, vilket kan öka fastighetens marknadsvärde.
Med dessa fördelar i åtanke blir det tydligt varför gröna tak blir allt mer populära, inte bara som ett miljövänligt alternativ, utan också som en smart investering för framtiden.

Kontaktformulär


  Nackdelar med gröna tak

  Trots de många fördelarna med gröna tak finns det också vissa utmaningar och potentiella nackdelar att beakta:
  Underhåll och skötsel: Även om gröna tak generellt kräver mindre underhåll än en traditionell trädgård, behöver de fortfarande regelbunden tillsyn. Det kan innebära bevattning under torra perioder, beskärning av växter och kontroll av dräneringssystemet.
  Initiala kostnader: Uppbyggnaden av ett grönt tak kan vara dyrare än ett traditionellt tak på grund av de extra material och tekniker som krävs. Detta kan dock kompenseras över tid genom energibesparingar och förlängd livslängd för taket.
  Tekniska utmaningar: Installationen av ett grönt tak kräver särskild expertis för att säkerställa att taket inte läcker och att växterna trivs. Det kan också kräva förstärkning av takstrukturen för att bära den extra vikten.
  Vikt: Gröna tak är tyngre än traditionella tak, särskilt när de är mättade med vatten. Detta kan kräva att byggnadens struktur förstärks, vilket kan medföra ytterligare kostnader.
  Val av växter: Alla växter är inte lämpliga för gröna tak. Det kräver en noggrann urvalsprocess för att säkerställa att de valda växterna kan överleva i den specifika takmiljön.

  Vi står rakryggade

  Vi arbetar utifrån principen ordning och reda. Det är viktigt att våra projekt håller en hög kvalitet och att våra medarbetare är stolta över sitt arbete. Genom gedigen erfarenhet och god projektledning satsar vi på att ha branschens nöjdaste kunder.

  Gröna tak kostnad

  När man överväger att investera i ett grönt tak är en av de första frågorna som ofta kommer upp: ”Vad kommer det att kosta?”. Här bryter vi ner de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden för ett grönt tak:
  Grundläggande installation: Initiala installationskostnader kan vara högre för gröna tak jämfört med traditionella tak. Detta beror på behovet av särskilda material som dräneringssystem, rotbarriärer, jordsubstrat och växter.
  Storlek och design: Kostnaden kan variera beroende på takets storlek och den specifika designen. Enklare, extensiva gröna tak (med tunnare jordlager och lågt växande växter) tenderar att vara billigare än intensiva gröna tak (som kan stödja större växter och träd).
  Förstärkning av takstrukturen: Om byggnadens nuvarande takstruktur inte kan bära vikten av ett grönt tak kan det vara nödvändigt med förstärkningar. Detta kan medföra ytterligare kostnader.
  Underhåll och skötsel: Medan underhållskostnaderna över tid kan vara lägre än för traditionella tak, bör man budgetera för regelbunden tillsyn, bevattning, beskärning och eventuella reparationer.
  Långsiktiga besparingar: Trots de högre initiala kostnaderna kan gröna tak leda till betydande besparingar över tid. De isolerande egenskaperna kan minska energikostnaderna, och den förbättrade livslängden kan minska behovet av takreparationer eller utbyte.
  När du samarbetar med Arena Tak får du en tydlig och transparent offert som belyser alla dessa faktorer. Vår erfarenhet och expertis säkerställer att du får bästa möjliga värde för din investering, både på kort och lång sikt.

  Arena Taks expertis inom gröna tak

  När det gäller att välja en partner för ditt gröna takprojekt är det viktigt att veta att du samarbetar med någon du kan lita på. Låt oss presentera varför Arena Tak är det självklara valet:
  Erfarenhet och bakgrund: Arena Tak har sina rötter i en familjetradition som takentreprenör. Grundat av de tre syskonen Ann, Dick och Tom, har företaget en rik historia och passion för takbranschen. Tillsammans har grundarna över 100 års erfarenhet ifrån branschen, sedan återbildandet 2017 har Arena Tak snabbt etablerat sig som en pålitlig partner på marknaden.
  Kvalitetsfokus: För oss handlar det inte bara om att leverera tak. Det handlar om att leverera kvalitet. Vår kvalitetspolicy understryker vår ambition att vara ett föredöme på marknaden, med en ständig strävan efter förbättring genom erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering och regelbundna revisioner.
  Miljöansvar: I linje med vårt engagemang för gröna tak, tar vi vårt miljöansvar på största allvar. Genom att efterleva miljölagstiftning, välja miljövänliga material och metoder, samt ständigt förbättra våra processer, ser vi till att minska vår miljöpåverkan.
  Arbetsmiljö och teamkultur: På Arena Tak värderar vi varje individs bidrag. Vi ser olikheter som en tillgång och prioriterar en sund arbetsmiljö där respekt och förståelse råder.
  Lokal närvaro: Med vårt kontor och lager beläget i Vällingby är vi stolta över vår närvaro i Mälardalen. Att vara lokalt baserad gör att vi kan ge snabb service och stöd till våra kunder i regionen.
  Med Arena Tak får du inte bara en leverantör, utan en partner som är dedikerad till ditt projekts framgång från start till mål.

  Varför välja Arena Tak för ditt gröna takprojekt

  Att besluta om rätt taklösning är en stor investering, och det är viktigt att känna förtroende för det team du väljer att samarbeta med. Här är några skäl till varför Arena Tak bör vara ditt förstahandsval:
  Trygga och stabila lösningar: På Arena Tak förstår vi att ett tak behöver vara både vackert och funktionellt. Vi prioriterar material av hög kvalitet med lång livslängd, för att säkerställa att ditt tak står emot väder och vind.
  Fokus på kundnöjdhet: För oss är varje projekt en samarbetsinsats. Med ”Ordning och reda” som våra ledord strävar vi efter högsta möjliga kundnöjdhet. Våra hantverkare specialiserar sig på det de gör bäst – att skapa säkra och hållbara tak.
  Teqt-bolagens vision: Som en del av Teqt-gruppen arbetar vi aktivt för att driva positiv förändring inom takbranschen. Vårt samarbete med andra Teqt-bolag ger oss möjlighet att ligga i framkant av innovation och kvalitet.
  Företagets rika historia: Med en bakgrund som sträcker sig över flera decennier har Arena Tak en gedigen erfarenhet och kunskap inom takbranschen. Vår historia är ett testament till vår hållbarhet och engagemang.
  Prisvärdhet: Medan vi aldrig kompromissar med kvalitet, ser vi alltid till att erbjuda konkurrenskraftiga priser som ger värde för pengarna.
  Framtidsvision: Arena Tak är inte bara en del av historien, utan också av framtiden. Vi är ständigt på jakt efter nya, innovativa lösningar och tekniker för att förbättra vår service och erbjuda de bästa gröna taklösningarna på marknaden.
  När du väljer Arena Tak, väljer du en partner som bryr sig om ditt projekt lika mycket som du gör. Låt oss tillsammans skapa något hållbart, vackert och funktionellt för ditt hem eller företag.

  En helhet under ett tak

  Vi på Arena Tak är en del av Teqt Group. Med smarta samarbetsmodeller kan vi fortsätta fokusera på hantverket och att genomföra kvalitetsprojekt med nöjda kunder. Samtidigt kan Teqt komplettera med expertis, bredd och skalbarhet. Genom att vara en del av Teqt har vi även möjlighet att ta oss an större projekt över stora delar av Sverige. Styrkan i Teqt nås genom att samla branschens bästa tak- och plåtspecialister i en gemensam grupp och att ställa höga krav på kundnöjdhet. Kontakta oss gärna för mer information.
  • Gott kundrykte
  • Helhetserbjudande
  • Specialister på tak
  • Specialister på tak
  • Kvalitetssäkrat helhetserbjudande
  • Branschens nöjdaste kunder

  FAQ (Vanliga frågor)

  Ett grönt tak kräver regelbunden tillsyn, som vattning under torra perioder, beskärning av växter och kontroll av dräneringssystemet. Underhållet kan dock variera beroende på vilken typ av grönt tak du har.
  Tack vare den skyddande effekten av vegetationen kan ett grönt tak ha en längre livslängd än traditionella tak. Med rätt skötsel kan det hålla i flera decennier.
  Valet av växter kan variera beroende på designen av det gröna taket. Ofta används lågt växande växter som sedum, gräs och örter. För intensiva gröna tak kan även buskar och småträd användas.
  Ja, många befintliga byggnader kan anpassas för att stödja ett grönt tak. Detta kan dock kräva en strukturell bedömning och eventuell förstärkning av taket.
  Gröna tak erbjuder en rad fördelar, inklusive förbättrad isolering, ökad biodiversitet, hantering av regnvatten och förbättrad luftkvalitet.
  Tack vare dess många fördelar, såsom energieffektivitet och estetik, kan ett grönt tak potentiellt öka en fastighetsmarknadsvärde. Har du fler frågor? Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning kring gröna tak och hur Arena Tak kan hjälpa dig med ditt projekt.

  Vi är en del av Teqt

  Teqt är en grupp med entreprenörer specialiserade på tak. Det kompletta erbjudandet består av plåt- och tätskiktsentreprenad inom renovering, service, nybyggnation, plåtarbeten, tätskikt samt smide. Gruppen har gedigen kunskap och lång erfarenhet av branschen.